Рік: 2017

Перегляди: 5223

  / 0
- +  

Опис

Написано

 Книга «Мудрість усвідомлення в пізнанні життя» є однією з серії книг автора духовно пізнавального характеру. Розглядувана людська якість досліджується у всіх книгах, починаючи з «Молитви», «Розмови двох», «Дорогами життя», «Про дітей», які вже видані, то так і в книгах, готових до видання – «Духовність людини», «Плин життя», «Про політику», «Ось?… Істина!», «Спомин про любов чи її химера», «Слово», «Щастя – смисл життя», «Думки». Цілісність духовно пізнавального усвідомлення можлива після прочитання всіх книг. Тоді ми зможемо почути і відчути одне одного. Всі люди на Землі одна родина.

 В даній книзі розкривається по мірі пізнання суть Духовних цінностей людини і природа людських дій в повсякденному житті, розуміння яких дає можливість кожному побачити себе і оточуючих по іншому, виходячи зі своїх потреб і можливостей усвідомлено. Нами написано дві книги на російській мові і там ми цю якість людини визначили словом – осознанно, яке більше відповідає змістовному наповненню самого слова, чим дає можливість повніше бачити і відчувати людське єство, його дії, як о-со-знанно, тобто: дії, які відомі і застосовуються людиною зі знаннями всезагальної мудрості людської, яку ми поєднуємо з тими невідомими проявами духовного в житті людини і в її оточуючому середовищі, як живильної енергії проявленої в самому житті людському з її якостями. Синонімічні слова не задовольняють нас особисто.

 Усвідомлення, як початок до пізнання. Свідомість погляду, свідомість при прийнятті рішення, усвідомлене пізнання, є як певне устремління прийняття чи відторгнення з нашого життя фактів, предметів, чи подій. Свідомість, свідоме нами розуміється від самого написання і думається, що саме таке змістовне наповнення це слово і має, саме: з відома душі починається процес пізнання, процес прийняття знань і як остаточне усвідомлення пізнаваного лежить в прийнятті рішення діяти так чи інакше. Усвідомлення є як дозвіл на пізнавання, тоді як «осознаніє», як процес прийняття і процес дії Знань.

 Однак ми впевнені в їх однокореневості і можливо воно застосовується в російській мові, хоча вживалось раніше в українській мові починаючи з старослов’янської. Однак як би не вивчали змістове наповнення цих слів у виокремленості, то такий підхід не буде нам помічним. Напевне змістове наповнення цих слів залежить в поєднанні з іншими словами в реченні писаному, чи говореному, що надає цим словам і цим діям, означеним цими словами ту благородність, ту красоту поведінки людини, яку ми вказали в назві книги, як людський стан гідної мудрості. Можна тільки порадіти, коли доторкуєшся до пізнання змістовного наповнення навіть букв у старослов’янській мові. Чудно і приємно.

 Виходячи із суспільних сентенцій і духовних відчуттів істинності смислового наповнення слів, з вашого дозволу зупинимося на тих суспільних визначеннях і духовному змісті всім відомих слів для розуміння чистоти духовної отримуваної і розповсюджуваної, як енергії в цих словах на одному з прикладів. Істинність і чистоту енергій пізнавати ми навчились, читаючи книгу «Ось… істина!». Зокрема, ми частково торкалися розуміння генної пам’яті, яка несе в собі батьківські, родові, фізичні, а подеколи проявлені дані і досить мізерну соціальну пам'ять з позиції тварності особини людини, яка має можливість і далі для існування в соціальному середовищі, починаючи засвоювати соціальні установки і норми поведінки, як з чистого листка. Бо поки не часто зустрічаються люди, які знають свою соціальну поведінку хоча б у попередньому житті, та зокрема і в цьому. Однак і в генетичній пам’яті основу має духовна пам'ять, яку суспільство визначає в її наявності на під-с-відомому рівні.

 Давайте розглянемо суть цього суспільного визначення: під (внизу); с (з); відома духовних знань (підняти з низу духовність). Друге суспільне визначення цієї категорії на не-о-со-знанному рівні. Скільки слів і кожне має змістовне наповнення у своїй дії на людину, на космос, на все оточуюче середовище. «Не», як заперечення існування; «о», як підтвердження про наявність; «со», як сама наявність в поєднанні зі знаннями Духу. Напевне така невизначеність незнайомого і водночас присутнього в житті і створює ауру таємничості. Правильним буде це визначення, як духовної категорії і сприйняття з точки духовних наших джерел, якими ми є. То це дає підстави сказати, що цей підсвідомий чи неосозанний рівень є тим центром, де знаходяться духовні Знання і є місцем знаходження цих глибинних духовних знань в глибинах простору і є підтвердженням єдності енергій єства і космосу, а не як пам'ять, а як мінлива постійність їх присутності в їх наповненості, наповненості ними нас і можливістю послуговуватися ними при потребі.

 Ви можете утверджуватися в тому, що тут прочитаєте і для цього є два можливих варіанти: або Ви були переконані нашими доводами, то це не стане Вашим закінченим пізнанням, а тільки як прозріння чи бачення шляху пізнання, тобто, на даному етапі є просто інформацією; або ви побачили істинність того, що тут написано як факт всередині себе, тобто, ці знання були вже у Вас і якщо Ви усвідомлюєте, що так воно і є всередині вас, то це знання проходить процес утвердження та довіри. Ми не постачаємо вам ніяких знань - ми просто не випадковий передавач. Ми є необхідні одне одному. Навпаки, коли ви читаєте, то відбувається саме переживання як досвід і цим ви свідомо виходите в житті на шлях пізнання завдяки відчуттям, що ці слова є правильними і справедливими, є словами переданими Вам Духом Святим. Як би ми себе не позиціюнівали: чи то від потреб-бажань тіла, чи то від функцій ума, то нам слід утвердитися, що ми живемо, діємо, пізнаємо по суті від Душі і за усвідомленням енергій Духу.

 Ми усвідомлені того, що раз почавши про щось писати, то ми відразу потрапляємо в систему логіки викладу, норм написання та відповідно в світ ідеології чи теології. Про такі речі не можна говорити, бо розповісти неможливо, навчити неможливо. Але щоб вчити пізнавати духовний світ людини і всесвіту, хоча б в малесенькому об’ємі, то ми маємо знати мову, психіку сьогоднішньої пристрасної людини і на їх базизі предметного засвоєння почати похід до усвідомлення себе, як особистості, як індивідуума, як істоти, прийнявшої в своє життя свідоме розуміння свого покликання на Землю і розуміння своєї ролі у Всесвіті.

 Вчимося особисто сприймати і відчувати свої потреби, потреби інших учасників цих життєвих енергій, з якими людині доводиться стикатися і вчимося приймати їх у своє життя усвідомлено. Не вдаючись до лекцій, а тільки пишемо в тишині і, усвідомлюючи неможливість безпосередньо зараз донести Знання і розуміючи те, що не пишучи їх, не говорячи їх, то тоді ми не досягли б Вас. Таке наше мовчання не було б зрозуміле, а те, що сталося спілкування при читанні дає можливість дечому увійти в Ваше серце, в Вашу душу, в Ваше життя-буття. Не звертайте занадто багато уваги на те, що написано; не надто концентруйтеся в запам'ятовуванні, а відчувайте між рядків, між пропозицій. І не дарма в перших книгах ми просили читати повільно і лише по кілька сторінок. По-перше, багато ум не міг прийняти і він пручався, по-друге, у нас з'являється можливість робити проміжки в яких ми можемо жити особистим життям, а не з рядків книги. І коли у Вас зародиться почуття знайомості тексту і своє більш повне і глибоке розуміння, то це явне мовчання-читання між рядків. Так відбувається довільно з кожним, якщо ми не напружені в читанні. Удачі Вам по рядочках книги! Щастя Вам і всім Вашим друзям, колегам і знайомим!!!

 Книги написані для всіх і уклінно просимо після прочитання передавайте іншим для прочитання. І просимо підходити до розуміння тексту, як до свого, бо автор є тільки інструмент при написанні. Такі прохання дуже аргументовані, бо ми знаємо, що, ігноруючи такі підказки і легковажна відмова від прийняття цих знань людством, вже не вперше приводило до зникнення цивілізацій на нашій планеті. Давайте разом вчитися жити в злагоді з собі подібними, Природою і Всесвітом. Захочете - добре. Не захочете - теж добре. Ми бажаємо всім, всім, всім щастя, любові, миру, злагоди, добра і достатку !!!, бо бачимо потребу в них майже кожним.

 Ми вдячні тим, хто своїми життями приніс в наше середовище і відобразив ці пізнання; тим, хто утвердився в них, бо вони рухають людство на шляху духовних знань. Поступово раздаровуйте зерна пізнаного Знання. Нехай невідчутно ними насичується кожна істота. Скам'яніло людське усвідомлення пізнання. Однак не даємо їжу для єства, для Тіла, для Духа і Ума, яку вони іноді засвоїти не можуть. Поряд з важким даємо і легке у притчі, але іноді вживаємо ті слова-символи, які не є відображенням нашої суті, інакше читач відмовляється читати. Відчувший поклик душі не зупиниться! Вирушивший до троянди не побоїться її шипів. І не Вам судити автора, бо ці рядки дають можливість тільки Вам прийняти своє, Вам знайоме. І наша радість у тому, що Ви побачили знайомі слова-відчуття, а ще більш вдячні, якщо вони Вас спрямовують до пошуку невідомого – джерела Духовності.

 Писане нами неминуче різноманітне, бо направляється до різних рівнів самоусвідомлення у прийнятті. Не протиріччя це, бо шлях у кожного свій по рядках цієї книги і кожним візметься з неї те, що йому призначене. Духовне береться тільки те і тільки в тій якості і кількості в якому є потреба. Одухотвориться свідомість побратима ненав'язливими словами, непомітними справами, які приносяться йому і будуть вони, як їжа на кожен день.

 Для прикладу, відкривайте суть гніву ... його і погасіть усвідомленим Знанням. Утверджуйте його у прийнятті проявів радості буття. Вмійте відчути подяку і вдячність, як зв'язок радості з красотою, як сполучну ланку однодумців наших духовних. І Ваші відчуття радості є підтвердженням прийняття ними Вашої допомоги. Дякуємо за довіру! 

 Привчаємо себе до в-тілення всіх знань в життя, бо яку область можемо вважати нижче себе? Ми ж центр Всесвіту? Чи ні? Як можемо зберігати впевненість, якщо самі відштовхуємо потрібний матеріал - він же не випадково прийшов в наше життя? Саме в нашому житті, в нашому єстві ми маємо віднайти цей центр, який допоможе зрозуміти Всесвіт.

 Ми наповнюємо Всесвіт позитивними енергіями і він наповнює нас. На цьому принципі побудована все життя Космосу – розвиваючись, перетворюючись, дотримуючись приблизної рівноваги енергій. Усвідомлення є нашою центруючою енергією, яка приймає і врівноважує позитивні і негативні енергії, є тим поводирем по життю, який допомагає нашому духовному зростанню, нашій вільній і гідній ході в круговороті Природи.

 У кожному з нас може бути знайдений його метод пізнання світу, як найцінніший предмет. Для такої знахідки доведеться розібрати безліч речей, провести багато дослідів, спостережень, співбесід. Може бути доведеться і запилитися і забруднитися духовно і тілесно, можливо, доведеться вислухати і образи, і блюзнірства, але за всім цим можуть бути знайдені знання необхідні в пошуку істинного сенсу життя.

 Забудемо поради та відповіді, якщо ми хочемо знайти спосіб поставити своє питання про сенс життя. Тільки тоді ми зрозуміємо відповідь. Ми так оточені відповідями, що в цій плутанині майже неможливо знайти справжнє запитання. А справжнє запитання - це ключ. Ми не даємо вам ніякої відповіді. Якщо ви прийшли до нас за відповіддю, то звернулися не за адресою. Ми не даємо жодних методів, способів усвідомлення і розуміння. Ці слова можуть тільки викликати у Вас спрагу до пізнання, а далі все піде само собою. Книга не є вчення з благоустрою життя читаючого, а це запрошення до участі, це натяк на таємницю, що у нас є цілісне внутрішнє духовне, яке збуджує нас усіх до пізнання. В процесі усвідомлення, пізнання передавайте Вами пізнане іншим, роздаровуйте в радості, бо це є наріжним каменем світобудови людиною.

 Наша книга висвітлює інший процес очищення в усвідомленості через свої спостереження і відчуття. Це індивідуальний шлях, який сприяє безболісному розвитку себе та інших, не входячи в проблеми, а починаємо усвідомлення їх при появі і таке розуміння дає можливість зберігати енергії, допомагає не створювати негативу в собі і для навколишнього середовища. І якщо у Вас постало питання вибору - вибирайте, але дійте. Таким чином ми ефективно розвиваемо свою душу, а відповідно і умови життя будуть влаштовувати нас. Окрім цього ми не напружуючись збільшуємо випромінення духовного позитиву в простір. Вчіться жити в радості і достатку, а не в смутку і стражданнях. Щастя і доброти Вам на цій життєвій стезі!

 

 

 

Слід звикнути до усвідомлення знаковості знань в нашому житті. Володіти знаннями не так просто - це може бути дещо обтяжливо, особливо на перших порах. Краще зберегти весь тягар знання, ніж перебувати поза реальністю.


Коментарі   

#3 Сергій Миколин 28.10.2019, 11:00
Цитую Шостацька Людмила:
Читаю,пане Сергію,і захоплююсь Вашими знаннями та великим бажанням донести цю мудрість до читача.Дякую Вам за це.

СПАСИБІ Вам, Людмила за добре слово!!! Знання не наші - їм мільярди років, а нам Дух святий благословив їх сюди писати. Потреба в них сьогодні є велика. Дякуємо Вам, що допомогаєте і воздасться Вам сторицею
Цитата
#2 Шостацька Людмила 28.10.2019, 10:59
Читаю,пане Сергію,і захоплююсь Вашими знаннями та великим бажанням донести цю мудрість до читача.Дякую Вам за це.
Цитата
#1 Грейс Анна 15.09.2019, 12:55
Люди не мають розуміння, як вийти зі свого психічного стану в житті. Ми говоримо про зрілі рішення. В цьому випадку вік не має нічого спільного з людською здатністю приймати рішення. Надбувається тільки досвід. Навіть, якщо маленька дитина, яка не знає Життєвого шляху, допоможе нам більше, ніж ми самі собі, якщо умом заблукали. За таких обставин, краще було б сказати, що дитина старша, ніж ми… Ми всі тільки діти перед Богом. Саме життя – це велика школа, і наші іспити не закінчаться, поки ми пізнаємо, хто ми є насправді. Реінкарнація є реальністю.
Цитата